Awards / Ocenění

March 2023

The painting “No. 23” won 10th place in the Painting category in the competition “CityScapes“. www.lightspacetime.art

Březen 2023

Obraz “No. 23” získal 10.místo v kategorii Malba v soutěži “CityScapes. www.lightspacetime.art

September 2022:

The painting “Chateau Veltrusy Park” won 3rd place in the Painting category and and 5th place in the Overall Category and the painting “Summer” got Special Merit in the competition “Landscape“. www.lightspacetime.art

Září 2022:

Obraz “Zámecký park Veltrusy” získal 3.místo v kategorii Malba a 5.místo v Celkové kategoriiLandscape” a obraz “Léto” získal Speciální cenu poroty. www.lightspacetime.art

January 2022:

The painting “Kamenická street” won 10th place in the Painting category and the painting Where to this time? got Special Merit in the competition “CityScapes“. www.lightspacetime.art

Leden 2022:

Obraz “Kamenická” získal 10.místo v kategorii Malba a obraz “Kam pojedeme tentokrá?” získal speciální cenu poroty. www.lightspacetime.art

May 2021:

Paintings “Winter melt into Spring” and “Albertov” have been awarded 2nd Place in the art competition “City” by https://www.artroomgalleryonline.com/.

Květen 2021

Obrazy Jarní tání a Albertov obdržely 2hé místo v soutěži “City” pořádanou https://www.artroomgalleryonline.com/

February 2021:

The painting “I.P.Pavlova” won 3th place in the Painting category and 8th place in the Overall Category and the painting No. 2 Smetanovo nábřeží got Special Merit in the competition “CityScapes“. www.lightspacetime.art

Únor 2021:

Obraz I.P.Pavlova získal 3.místo v kategorii Malba a 8.místo v Celkové kategorii CityScapes” a obraz No.2 Smetanovo nábřeží získal speciální cenu poroty. www.lightspacetime.art

February 2020:

The painting “Life in Prague During the Winter Time” won 3th place in the Painting category and 6th place in the Overall Category and the painting At Vyton in Prague got Special Merit in the competition “CityScapes“. www.lightspacetime.art

Únor 2020:

Obraz Zimní život v Praze získal 3.místo v kategorii Malba a 6.místo v Celkové kategorii CityScapes” a obraz Na Výtoni v Praze získal speciální cenu poroty.  www.lightspacetime.art

February 2019:

Tram No 2 won 5th place in the Painting category and 9th place in the Overall Category in the competition “CityScapes“. www.lightspacetime.art

Únor 2019:

Tramvaj No 2 získala 5.místo v kategorii Malba a 9.místo v Celkové kategoriiCityScapes”. www.lightspacetime.art 

December 2018

The painting “Saltburn Pier” received the Hon. Mention in the competition “SeaScapes” 2018 Art Exhibition. www.lightspacetime.art

Prosinec 2018:

Obraz “Saltburn molo” získal ocenění Hon. Mention v kategorii malby “SeaScapes” 2018 Art Exhibition. www.lightspacetime.art

January 2018

The picture “Tram No 2” received a 1st Place – Painting Category and 2nd Place – Overall Category in 8th Annual “CityScapes Art Competition” 2018 Art Exhibition and picture “Tram No 24” received Special Merit Award Category. www.lightspacetime.art.

Leden 2018

Obraz “Tramvaj No 2” dostal ocenění v soutěži “CityScapes Art Competition” 2018 Art Exhibition”, a to 1. místo v kategorii “Malba” a 2. místo v “Celkové kategorii” a obraz “Tramvaj No 24” obdržel speciální cenu poroty. www.lightspacetime.art.

October 2017

The picture “Mirror” received an Special Merit Award Category in “SeaScapes”. www.lightspacetime.art

Říjen 2017

Obraz “Zrcadlo” v kategorii “SeaScapes” a získal speciální cenu poroty. www.lightspacetime.art

July 2017

The picture “Stvoridla in Autumn Colours” received an Special Merit Award Category in “Seasons”. www.lightspacetime.art

Červenec 2017

Obraz “Stvořidla v podzimních barvách” v kategorii “Seasons” získal speciální cenu poroty. www.lightspacetime.art

May 2017

The picture “Stvoridla Play of colours” received an Special Merit Award Category in “Landscapes”. www.lightspacetime.art

Květen 2017

Obraz “Stvořidla – hra barev” v kategorii “Landscapes” získal speciální cenu poroty. www.lightspacetime.art

February 2017

The picture “Bologna” received an Special Merit Award Category in “CityScapes”. www.lightspacetime.art

Únor 2017

Obraz “Bologna” v kategorii “CityScapes” získal speciální cenu poroty. www.lightspacetime.art

CityScapes 2017
bolona-2008-100x100

January 2017

The picture “Number 14” received an Special Merit Award Category in Painting “All Women Art Exhibition”. www.lightspacetime.art

Leden 2017

Obraz “Number 14” v kategorii “All Women Art Exhibition” – malba získal speciální cenu poroty. www.lightspacetime.art

all-women-2017
No14

April 2016

The picture “River Sázava” received an Special Merit Award Category in Painting “Landscape”. www.lightspacetime.art

Duben 2016

Obraz “Řeka Sázava” v kategorii “Landscape” – malba získala speciální cenu poroty. www.lightspacetime.art

BADGE
mini-Sazava 500

February 2016

The picture “After rain in Bratislava” received a 7th Place /Hon. Mention – Painting & Other Category in “CityScapes”2016 Art Exhibition and the picture “Prague Roofs” was also awarded in the special recognition category. www.lightspacetime.art.

Únor 2016

Obraz “Po dešti – Bratislava” dostal 7. místo v soutěži “CityScapes” 2016 – malba a další kategorie a obraz “Pražské střechy” obdržel cenu “Specialní uznání”. www.lightspacetime.art.

BADGE
mini-Po de3ti 2010 80x70 500
mini-Prazske strechy 2007 60x60 500

August 2015

The picture “Odd one out” received a Special Merit Award  in “Nature” 2015  Art Exhibition www.lightspacetime.art.

Srpen 2015

Obraz  “Někdo je tu navíc…..” dostal ocenění v soutěži “Nature” 2015 Art Exhibition” v kategorii “Zvláští uznání”. www.lightspacetime.art.

BADGE
mini-nekdo je tu navic 500

March 2014

The picture “Number 18” received a 4th Place – Painting Category and 9th Place – Overall Category in “CityScapes Art Competition” 2014 Art Exhibition www.lightspacetime.art.

Březen 2014:

Obraz  “Číslo 18” dostal ocenění v soutěži “CityScapes Art Competition” 2014 Art Exhibition”, a to 4té místo v kategorii “Malba” a 9té místo v “Celkové kategorii”. www.lightspacetime.art.

BADGE
mini-Tramvaj 18 500

September 2013

The picture “Paradise” received a Special Recognition Award  in “Landscapes” 2013 Art Exhibition www.lightspacetime.art.

Září 2013

Obraz  “Rajská zahrada” dostal ocenění v soutěži “Landscapes” 2013 Art Exhibition” v kategorii “Zvláští uznání”. www.lightspacetime.art.

BADGE
mini-rajska zahrada