Portfolio / Seznam obrazů

No 23 2017 (60 x 60 cm) – můžete zakoupit v aukci 24.9. od 13 hod, kterou pořádá aukčí síň European Arts. Můj obraz No 23 naleznete pod číslem 340. Katalogem můžete listovat online: https://issuu.com/europeanarts/docs/aukcni_katalog_3-2017 nebo se pro katalog můžete osobně zastavit v galerii, kde Vás od pondělí 11.9. srdečně přivítají na předaukční výstavě.

You can buy it at auction on 24.9. from 1pm, organized by the European Arts Auction House. My picture No 23 can be found under number 340. You can browse the catalog online: https://issuu.com/europeanarts/docs/aukcni_katalog_3-2017 or you can personally stop in the gallery and pick the catalog up or look at the exhibition which is open from Monday 11.9.

Od 27.8. 2017 – účast na velmi zajímavém projektu nazvaném Pasáž českého designu (http://www.pasazdesignu.cz ), která se nachází v samém centru Prahy, Na Příkopě 860/24. Jedná se o unikátní prostory v budově ČNB, kde se odborné i široké veřejnosti prezentuje tvorba úspěšných českých designérů, ale i práce studentů a designérů začínajících. Až budete procházet centrem Prahy, nezapomeňte se projít i pasáží. 🙂

From 27.8. 2017 – Participation in a very interesting project entitled The Arcade of Czech Design (http://www.pasazdesignu.cz), located in the center of Prague, Na Příkopě 860/24. These are unique spaces in the CNB building, where works of successful Czech designers are presented, as well as the work of beginning students and designers.

Článek a spolupráce s iumeni.cz (published/publikováno 2.8.2017)

Obrazy k prodeji, pro více informací klikněte na fotku nebo v menu vyberte Seznam obrazů/ Na prodej. Pro dotaz o ceně mi prosím zašlete mail nebo mě kontaktujte telefonicky.

Pictures for sale. For more information please click on the picture or choose Portfolio/ For Sale under menu.

  

  

 

 

 

 

letni-toulky-40x40  

  

  

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s