Portfolio / Seznam obrazů

Od 27.8. 2017 – 31.12.2019 (prodlouženo) – účast na velmi zajímavém projektu nazvaném Pasáž českého designu (http://www.pasazdesignu.cz ), která se nachází v samém centru Prahy, Na Příkopě 860/24. Jedná se o unikátní prostory v budově ČNB, kde se odborné i široké veřejnosti prezentuje tvorba úspěšných českých designérů, ale i práce studentů a designérů začínajících. Až budete procházet centrem Prahy, nezapomeňte se projít i pasáží. 🙂

From 27.8. 2017 – 31.12.2019 – Participation in a very interesting project entitled The Arcade of Czech Design (http://www.pasazdesignu.cz), located in the center of Prague, Na Příkopě 860/24. These are unique spaces in the CNB building, where works of successful Czech designers are presented, as well as the work of beginning students and designers.

Letos jsem se přihlásila do charitativní akce Helping Dolls. Na podzim letošního roku proběhne již počtvrté dražba unikátních panenek, pro které navrhli a ušili šaty módní návrháři z České republiky i zahraničí a jedna z panenek je i moje. Výtěžek bude věnovaný Fondu ohrožených dětí – Klokánek. Charitativní akce proběhne 26.11.2019 od 19:00 v restauraci SOHO, Praha. Chcete pomoci i vy? Více informací naleznete na helpingdolls.com a vystavené panenky si můžete prohlédnout v Pasáži českého designu, Na Příkopě 860/24, Praha 1.

This year I applied for the Helping Dolls charity event. This autumn, for the fourth time, unique dolls will be auctioned for which fashion designers from the Czech Republic and abroad have designed and made clothes, and one of the dolls is mine. The proceeds will be donated to the Fund for Endangered Children – Klokánek. The charity event will take place on 26.11.2019 from 19:00 in the SOHO restaurant, Prague. Do you want to help? More information can be found at helpingdolls.com and the exhibited dolls can be seen in the Czech Design Passage, Na Příkopě 860/24, Prague 1.

   

Obrazy k prodeji, pro více informací klikněte na fotku nebo v menu vyberte Seznam obrazů/ Na prodej. Pro dotaz o ceně mi prosím zašlete mail nebo mě kontaktujte telefonicky. Pokud na e-mail neodpovím do 24h, tak mě prosím kontaktujte telefonicky.

Pictures for sale. For more information please click on the picture or choose Portfolio/ For Sale under menu.

Motivy s ČR/ Motives from the Czech Republic

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

Motivy z Anglie/ Motives from England

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.