About / O mně

  

Martina Krupičková

1975, Svetla nad Sazavou, Czech Republic.

I graduated from a prestigious fashion design school in Brno, Czech Republic, majoring in Textile and Knitwear; this is where I developed my skill of drawing and painting. In 2018, I studied under artist Jacob Dhein in Seville, Spain.

After graduating, I spent several months in England and the USA.

My style is always evolving; the strong colour and bold strokes have become slightly softer and more abstract – still playing with light and shadow on a black background. I have always used only a palette knife, not brushes. I like the versatility of the knife – it can both sharpen focus and smooth to abstract. I want the viewer to find new parts to the painting as they adjust their viewpoint, almost like turning the pages of a book. The story starts with only a small amount of background detail, enticing the viewer to delve deeper and discover what lies within. And finally the atmosphere draws you in.

My paintings draw on personal experiences that are a reflection of the visible – landscapes, cityscapes and transport. My ambition is to achieve the perfect balance between realism and artistic expression – find that pitch point by testing the limits of my contemporary style.

I’ve held several successful exhibitions in the Czech Republic, Monaco, Edinburgh and MadridThe picture Posázavský Pacifik was selected and exhibited at Royal Academy of Art Summer Exhibition in London 2008. I was one of 48 competitors chosen to appear in the UK Sky Arts Landscape Artist of the Year 2018 TV series. My paintings are held in private collections in the Czech Republic, UK, USA, Belgium, France, Sweden, Canada, Germany and Slovak Republic. I was also interviewed on Czech Television CT1 Dobre Rano and in popular talk-show Vsechnoparty.

I hold several awards and also had cooperated with the Czech and French galleries and still cooperate with the most important Czech auction houses and galleries: InspireART, Germany, iUmeni.cz and online foreign galleries.

If you would like to send me any opinion about my pictures or any question, please do not hesitate to contact me on martina@gallerykrupickova.com

_______________________________________________________________________

1975, Světlá nad Sázavou, Česká republika.

Vystudovala jsem Střední uměleckoprůmyslovou školu textilní v Brně, obor Textilní výtvarnictví – podobor – Návrhář pletařských výrobků. Po ukončení školy jsem odjela na několikaměsíční pobyt do Velké Británie a USA. V roce 2018 jsem v Seville ve Španělsku studovala pod dozorem výtvarníka Jacobse Dheina.

Můj styl se neustále vyvíjí; silné barvy a výrazné tahy se staly mírně měkčí a abstraktnější – stále si hrají se světlem a stínem na černém pozadí. Při tvorbě používám pouze špachtli, ne štětce. Líbí se mi všestrannost špachtle – můžu s ní vytvořit detaily, ostré hrany nebo rozmazat části do abstraktna. Cílem je, aby divák našel nové části malby, když se na něj dívá z různé perspektivy a odstupu, skoro jako když otáčí stránky knihy. Příběh začíná pouze malým množstvím detailů na pozadí, které lákají diváka k hlubšímu ponoření a objevení toho, co je uvnitř. A nakonec ho samotná atmosféra vtáhla do díla.

Moje obrazy vycházejí z osobních zkušeností, které jsou odrazem viděného – krajiny, městské zástavby a dopravy. Mým cílem je dosáhnout dokonalé rovnováhy mezi realismem a výtvarnou expresí – najít tuto rozteč testováním limitů mého současného stylu.

Mám za sebou několik úspěšných tuzemských autorských výstav. Také výstavu v Monaku, Edinburgu a v Madridu. Obraz Posázavský Pacifik byl vybrán a vystaven na výstavě Royal Academy of Art Summer Exhibition 2008 v Londýně. V roce 2018 jsem se dostala mezi nejlepších 48 soutěžících, kteří byli vybráni k účasti na britském seriálu Sky Arts Landscape Artist of the Year 2018, což bylo odvysíláno na Sky Artu. Mé obrazy jsou obdivovány v soukromých sbírkách v tuzemsku i v zahraničí (Velká Británie, USA, Belgie, Francie, Švédsko, Kanada, Německo a Slovenská republika). Poskytla jsem také  rozhovor v České televizi ČT1 Dobré ráno a v populární talkshow Všechnopárty.

Získala jsem několik ocenění, spolupracovala s několika galeriemi v ČR a ve Francii a stále spolupracuji s nejdůležitějšími českými aukčními domy a galerií: InspireART, Německo, iUmeni.cz a několika online zahraničními galeriemi.

V případě jakéhokoli dotazu nebo kritiky mi prosím zašlete e-mail na: martina@gallerykrupickova.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.